Veiligheidstips

VEILIGHEIDSTIPS VOOR DE BIG GREEN EGG


WEES ALTIJD VOORZICHTIG WANNEER U EEN HEET KOOKTOESTEL GEBRUIKT

PLAATS EN GEBRUIK DE EGG OP EEN VEILIGE EN VLAKKE PLEK

Plaats een EGG NIET op een helling, ongelijke ondergrond of onder lage bomen of takken. Vergrendel de zwenkwielen als de EGG eenmaal op zijn plaats staat om hem daar te houden. Probeer NIET de EGG te verplaatsen terwijl u hem gebruikt of terwijl de houtskool heet is!

TREKKEN, NIET DUWEN

Wanneer u de EGG in het metalen nest zet, plaatst u beide handen op het Nest of de Handler en trekt u de EGG achter u aan. Duw hem niet voor u uit. Het Nest en de Handler zijn niet bedoeld om over ongelijkmatig terrein zoals kiezels te rollen, of op zachte aarde of gras. Zorg dat er altijd een stabiele ondergrond is en laat zo nodig iemand helpen.

VERMIJD VLAMTERUGSLAG

Als een EGG eenmaal is aangestoken, moet het deksel altijd eerst een paar maal voorzichtig zo’n 5 cm worden opgetild voordat het helemaal wordt geopend zodat de lucht langzaam kan binnenstromen en vlamterugslag wordt voorkomen. Wees extra voorzichtig wanneer u een hete EGG met gesloten luchtregelaars opent, want door de plotselinge toestroming van lucht kunnen gevaarlijk hoge vlammen ontstaan. Als er hoge vlammen ontstaan, moet u het deksel en de luchtregelaars sluiten om de vlammen tegen te gaan, en uiterst voorzichtig zijn wanneer u de EGG weer opent. Het verdient altijd aanbeveling om hittebestendige handschoenen te dragen en te zorgen dat u zichzelf beschermt.

OPTILLEN MET DE GRILL GRIPPER

Gebruik de speciaal ontworpen BGE Grill Gripper om hete roosters vast te pakken en op te tillen. Houd de Gripper zo dat één van de bekken het rooster van onderen vastpakt. Als u probeert het rooster recht van boven te pakken, hebt u niet genoeg cantileverkracht om het op te tillen.

PROBEER NIET DE VUURKORF TE VERWIJDEREN OF BIJ TE STELLEN ALS HIJ HEET IS

of warme houtskool bevat, en probeer NIET brandende houtskool uit de vuurkorf te verwijderen. De inwendige keramiek blijft lang heet. Voorzichtig – zorgvuldig hanteren

KIJK NIET OMLAAG DOOR DE SCHOORSTEEN ALS DE EGG IN GEBRUIK IS

of als de houtskool is aangestoken. Dit is gevaarlijk. Aan hete lucht kunt u zich branden of schroeien, en dit kan letsel veroorzaken.

WEES VOORZICHTIG WANNEER U DE BUITENKANT VAN EEN EGG AANRAAKT

– de buitenkant is HEET wanneer hij wordt gebruikt. Houd kinderen, huisdieren en brandbare materialen altijd uit de buurt van de EGG.

PROBEER NIET TE GRILLEN WANNEER DE GEPATENTEERDE DUBBELFUNCTIONELE METALEN DOP IS VERWIJDERD.

De EGG komt dan snel op zeer hoge temperatuur en u kunt de temperatuur niet regelen als de instelbare dop niet is aangebracht.

HOUD HET VONKENSCHERM VAN DE GEPATENTEERDE ONDERSTE REGELSCHUIF GESLOTEN OM BRANDGEVAAR TE VOORKOMEN.

Hierdoor zullen zo weinig mogelijk vonken of hete kooltjes uit de onderste regelschuif komen. Plaats de EGG niet in de buurt van brandbare begroeiing zoals bladeren of ander mogelijk brandgevaar.

WEES UITERST VOORZICHTIG BIJ HET HANTEREN OF UIT DE EGG VERWIJDEREN VAN HETE VOORWERPEN

zoals het grillrooster, de Plate Setter of de pizza/grillsteen. Het keramiek is uiterst heet. Zorg dat u ze ergens plaatst waar niemand zich eraan kan branden en waar ze niet in contact kunnen komen met brandbare oppervlakken. Gebruik altijd beschermende handschoenen en grijpgereedschap om brandwonden te voorkomen. Wees altijd voorzichtig en zorg dat kinderen, huisdieren en kleding uit de buurt van een EGG blijven terwijl deze wordt gebruikt.

GEBRUIK NOOIT WATER OM HOUTSKOOL IN EEN EGG TE DOVEN

Sluit beide luchtregelaars en de houtskool dooft vanzelf.

GEBRUIK GEEN AANSTEKERVLOEISTOF OF ANDERE ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN IN EEN EGG

Losse houtskool van Big Green Egg ontbrandt snel als de natuurlijke aanmaakblokjes of elektrische aansteker worden gebruikt voor de beste resultaten. Gebruik NOOIT houtskoolbriketten, aanstekervloeistof of andere ontvlambare vloeistoffen in de EGG. Hierdoor kan de garantie teniet worden gedaan.

PLAATS EEN EGG NIET DIRECT OP EEN HOUTEN ONDERGROND OF OP OF BIJ EEN BRANDBAAR OPPERVLAK!

Aan de onderkant van de keramieke basis ontstaat bij gebruik aanzienlijke warmte, en dit kan brand veroorzaken als hij direct op of in de buurt van brandbaar materiaal wordt geplaatst. De EGG is bedoeld voor gebruik in een metalen Nest of met een metalen inbouwtafel, zodat een lege ruimte onder de EGG ontstaat. De EGG kan ook op een betonnen tegel worden gezet als hij in een tafel wordt gebruikt.
Voor maximale bescherming tegen warmte kan een combinatie van een tegel en een metalen inbouwtafel worden gebruikt. Sluit beide luchtregelaars altijd helemaal wanneer u klaar bent met grillen.

VOORZICHTIG – HOUD ALTIJD REKENING MET BRANDGEVAAR

Laat de koepel van een brandende EGG nooit open als hij onbeheerd is. Let op droge bladeren, plankenvloeren en andere brandbare materialen die zich in de buurt van een EGG kunnen bevinden terwijl hij wordt gebruikt, want ze kunnen brandgevaar vormen als hete houtskool of vonken ermee in contact komen. Let op uw omgeving als u een EGG gebruikt tijdens kamperen of picknicks, want open vlammen kunnen gevaar opleveren voor personen en eigendommen.

HOUD ER REKENING MEE DAT PLAATSELIJKE VERORDENINGEN DE AFSTAND KUNNEN VOORSCHRIJVEN WAAROP EEN KOOKTOESTEL IN DE OPENLUCHT VAN EEN CONSTRUCTIE MOET WORDEN GEPLAATST,

of alle vuur in de openlucht kunnen beperken in tijden van droogte of brandgevaar.

PROBEER NIET EEN EGG BINNENSHUIS AAN TE STEKEN OF TE GEBRUIKEN ZONDER VOLDOENDE VENTILATIE!

GEBRUIK BINNENSHUIS WORDT ALLEEN AANBEVOLEN VOOR COMMERCIËLE TOEPASSINGEN, IN OVEREENSTEMMING MET DE BOUWVERORDENINGEN EN WAAR VENTILATIE- EN BRANDBESTRIJDINGSSYSTEMEN AANWEZIG ZIJN.

Probeer NIET een EGG aan te steken of te gebruiken in de buurt van een constructie of opslagruimte die brandbare stoffen kan bevatten.

DE BIG GREEN EGG IS UITERST VEILIG EN GEVARENVRIJ ALS HIJ WORDT GEBRUIKT ZOALS BEDOELD EN VOLGENS DE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN, ZULT U ER JARENLANG PROBLEEMLOOS PLEZIER VAN KUNNEN HEBBEN.

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE EGG VEILIG TE GEBRUIKEN EN OM TE ALLEN TIJDE VOORZICHTIG TE ZIJN EN REDELIJKE ZORG AAN TE WENDEN.

WEES ALTIJD UITERST VOORZICHTIG BIJ HET AANSTEKEN VAN HOUTSKOOL, GRILLEN MET HETE HOUTSKOOL EN HANTEREN VAN HETE GRILLVLAKKEN.

© COPYRIGHT 2015. BIG GREEN EGG.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN